next up previous
Next: Udalosti Up: Karlova Ves Previous: Dunaj

Karlovešťania

 
kv01.jpg Dobrovoľnícky hasičský zbor v Karlovej Vsi pred svojou zbrojnicou. V strede s motýlikom správca školy J.A.Čáp, tretí sprava v str. rade Augustín Marek, druhý zľava v strednom rade Jozef Bohunský, sediaci prvý zľava Martin Bohunský, štvrtý v prilbe František Müller. Vpravo od zbrojnice za cestou stodola vtedy na Pausárovej, neskôr Ružovej lúke.

Rok: asi 1902, Fotografiu zapožičal(a): Karlova Ves- vlastivedná publikácia,MÚ Karlova Ves, 1993

ls03.jpg Členovia Dobrovoľného hasičského zboru v Karlovej Vsi so svojou dychovou hudbou pred hasičskou zbrojnicou. Okrem iných príležitostíí vyhrávala hlavne na hasičských báloch, ktoré zbor každoročne organizoval. Snímka je pravndepodobne z roku 1927, kedy zbor slávil tridsaťročné výročie svojho založenia. Hasiči, sediaci zľava Anton Bohunský,? ,?, ?, Augustín Marek. Stojaci, prvý rad zľava František Lernbecher, Michal Sedlák,?, ?, Rudolf Šrámek. Druhý rad zľava ?, Matej Lachkovič, Michal Ružovič,?. Tretí rad zľava Karol Sternmüller, Jozef Tóth, Ján Marek,?. Na rebríku ?. Hudobníci v čiapkach s bielym pásom, sediaci zľava Šimon Bohunský,?,?, Karol Fronc, Ján Bohunský. Stojaci zľava Jozef Dvorák, ?, Pavol Günther, Gusto Marek, Štefan Sedlák, ?,?, Ludevít Vavrovič.

Rok: 1927, Fotografiu zapožičal(a): Ladislav Sternmüller

ek02.jpg Pozvánka na hasičský bál.

Rok: 1928, Fotografiu zapožičal(a): Emil Kadnár

d16.jpg Martin Bohunský 1842-1918.

Rok: asi 1900, Fotografiu zapožičal(a): Matúš Šrámek

jk01.jpg Karlovešťan Karol Buzinkay, sprievodca trolejbusu, ktorý premával v rokoch 1909-1915 na Železnú studničku. ( dobový názov Vaskutacska) K. B. zahynul ako 30-ročný v 1. svetovej vojne na ruskom fronte.

Rok: asi 1909, Fotografiu zapožičal(a): Jozefína Kostolanská

jk02.jpg Anna Buzinkayová rod. Bohunská 1883-1963 (manželka K. Buzinkaya) s dcérou Karolínou.

Rok: asi 1908, Fotografiu zapožičal(a): Jozefína Kostolanská

ep01.jpg Rodina Ignáca Baumgartnera ( s bradou)a Sofie, rod. Hirnerovej (vpravo). Stojaci sprava syn František, jeho manželka Anna rod. Tóthová , dcéra Karolína, neskôr manželka Jozefa Lernbechera, ?, ?, Juraj Haverl V druhom rade prvá zľava je dcéra Júlia, manželka Juraja Haverlu.

Rok: asi 1908, Fotografiu zapožičal(a): Edita Pešková-Haverlová

ep02.jpg Karloveskí lesní hájnici (jágari), Karol Malik (1870-1935) a Juraj Haverl. (s puškou)

Rok: asi 1912, Fotografiu zapožičal(a): Edita Pešková-Haverlová

ib2-1.jpg Hostinský František Bohunský (s fajkou) so synmi (zľava) Františkom (1881-1937) a Antonom (1894-1936), pred svojim hostincom v Líščom údolí.

Rok: asi 1908, Fotografiu zapožičal(a): Irena Bohunská

vt-k-07.jpg Pozývanie na svadbu. Kratochvílová Agneša (vyd. Biskupičová). Vpravo Rudolf Gazarek (otec Tona, neskôr predsedu JRD Karlova Ves-Devín).

Rok: 1912, Fotografiu zapožičal(a): Vojto Tóth

ml05.jpg Obyvatelia domu Tóthovcov-pohľad od Dunaja. Tretí zľava Anton Tóth, vedľa vľavo jeho manželka, prvá zľava na schodoch ich dcéra Anna vyd. Baumgartnerová. Sprava František Baumgartner, zať, ďalšia dcéra Anastázia vyd. Malíková, Anna Štelcerová s dcérou Milenou a Šani Štelcer.

Rok: asi 1913, Fotografiu zapožičal(a): Mária Levárska

lc-01.jpg Paula Tóthová rod. Zelenková 1885-1955

Rok: asi 1915, Fotografiu zapožičal(a): Lida Cicková

ms2-11.jpg Matúš Šrámek (1871-1955) s manželkou Máriou rod. Klasovou (1870-1955) so synmi (zľava Michalom, Rudolfom, Jakubom a Matúšom) na dvore svojho domu v Líščom údolí.

Rok: 1915, Fotografiu zapožičal(a): Matúš Šrámek

ep07.jpg Karolína Lernbecherová-Baumgartnerová 1890-1945 a Jozef (Pepi) Lernbecher. 1888-1965

Rok: asi 1915, Fotografiu zapožičal(a): Edita Pešková-Haverlová

kk05.jpg Terézia Ružová rod. Kratochvílová, manž. Jozefa Ružu (1865-1935) s dcérami, sprava Terézia vyd. Čápová, Paulína vyd. Fuxová, Mária vyd. Bohunská (manžel Pavol, karloveský richtár), Františka vyd. Olšovská, sediaca Katarína vyd. Sigelová. Vedľa starší zo synov, Jozef

Rok: 1910, Fotografiu zapožičal(a): Karol Kovačovský

bw01.jpg Müllerovci. Sediaci, František (1866-1929), karloveský richtár s najmladším synom Štefanom- Pištom (1910- ? ), vpravo jeho manželka Alžbeta (1873-1957 ). Stojaci zľava, deti Jozef-Pepo, Anna, nesk. vyd. Kobraxová, Ján-Šandl (1895- ? ), Mária (1896-1943), nesk. vyd. Bohunská (manž. Anton), sestra F.M. Terézia , nebola vydatá (1866-1939), František, Terézia (1902-1947) nesk. vyd. Bohunská (manž.Tono), Karol-Kalo.

Rok: 1916, Fotografiu zapožičal(a): Božena Wuketichová

ab01.jpg Ján Bergl ako 17-ročný pred odchodom do 1. svetovej vojny.

Rok: 1916, Fotografiu zapožičal(a): Anna Berglová

d10front.jpg August Marek

Rok: asi 1917, Fotografiu zapožičal(a): Matúš Šrámek

al0151.jpg Teofil Bohunský 1874-1934, karloveský obchodník a hostinský s rodinou pred svojim obchodom v dome Rosenbergerovcov. Zľava dcéry Terézia vyd. Blatnická, Mária vyd. Lišková, vpravo manželka Karolína Johana rod. Ščepková, ležiaci, syn Ferdinand, zomrel ako 13-ročný.

Rok: asi 1917, Fotografiu zapožičal(a): Alex Liška

kk04.jpg Svadba Františky Ružovej a Emila Olšovského. Vedľa nevesty jej otec Jozef Ruža s manželkou Teréziou, rod. Kratochvílovou, vedľa jej matka rovnako Terézia Kratochvílová . Vedľa ženícha je František Müller, nad ním jeho sestra Terézia, vedľa manželka Alžbeta. Vľavo so synom Ladislavom na rukách Pavol Bohunský, vedľa jeho dcéra Hermína, vpravo v čiernom klobúku jeho manželka Mária, dcéra J. Ružu. V hornom rade štvrtá zľava najmladšia z dcér J. Ružu Katarína vyd. Sigelová. Sediaci pred J. Ružom jeho syn Jozef. Sediaci pred nevestou ml. syn J. Ružu Ján (Jančino). Vpravo s kyticou Anna Müllerová. Pohľad z dvora hostinca J. Ružu na hlavnej ulici. Vľavo bol dom Františka Bohunského, neskôr jeho syna Jána (Jančla).

Rok: asi 1924, Fotografiu zapožičal(a): Karol Kovačovský

vn1.jpg Pri lise na výrobu tehál. Prvý muž zľava je Andrej Dittrich, muž s lopatou je Andrej Günther,

Rok: asi 1924, Fotografiu zapožičal(a): Vlasta Nováková

ib10.jpg Svadba Viktórie Bohunskej a Jozefa Kratochvílu (Sakl). Družbovia: František Müller, P. Kostolanský, Jozef Müller, Ján Bergl a Štefan Kratochvíla (Štifl).

Rok: asi 1925, Fotografiu zapožičal(a): Irena Bohunská

kk01.jpg Jozef Ruža st. - Pepino 1865-1935, syn Jozefa Ružu 1823-? a Františky rod. Lučeničovej 1835-1911. Patril mu dom a hostinec so sklenenou verandou na hlavnej ulici, neskôr Zelovoc a hostinec Riviera.

Rok: asi 1927, Fotografiu zapožičal(a): Karol Kovačovský

kk02.jpg Pavol Bohunský 1853-1937, otec posledného karloveského richtára Pavla Bohunského.

Rok: asi 1928, Fotografiu zapožičal(a): Karol Kovačovský

ls10.jpg Karloveskí mládenci pred hostincom Antona Bohunského v Líščom údolí. Stojaci zľava Rudolf Šrámek, ?, Andrej Ditrich, Štefan Kratochvíla, ?, Matej Lachkovič, ?, ?. Sediaci zľava František Lernbecher, ?, Michal Sedlák, Andrej Günther, Karol Ruža, Ján Kratochvíla, František Schwarc,? ?. Ležiaci vľavo Karol Sternmüller, vpravo Ján Marek..

Rok: 1925, Fotografiu zapožičal(a): Ladislav Sternmüller

ib03.jpg Popíjajúci pred pivnicou hostinského Antona Bohunského v Líščom údolí. Objekt ešte stojí a bohužiaľ chátra (za budovou kina Istota, na ľavej strane smerom k Dunaju). Sediaci na sude je Jakub Fronc, so šiltovkou Matej Lachkovič, sediaci prvý sprava Michal Ružovič. Nalievajúci si v strede je Adolf Bohunský. Muž so psom je hostinský Anton Bohunský.

Rok: 1930, Fotografiu zapožičal(a): Irena Bohunská

ib2-3a.jpg Bratia Bohunskí pri regulovaní koryta Suchej Vydrice (karloveského potoka) zhruba na mieste dnešného kina Istota. Druhý zľava Ferenc, tretí Anton, chlapec s čapicou jeho syn Štefan (Pišta). Stojaci v popredí sú Ferencovi synovia Michal (s lopatou) a Ján (Jančl).

Rok: asi 1930, Fotografiu zapožičal(a): Irena Bohunská

kb03.jpg Karol Bohunský 1885-1946 - Čierny Karl - Kvadl, brat richtára Jozefa Bohunského - Čierneho Pepinu.

Rok: asi 1930, Fotografiu zapožičal(a): Katarína Bohunská

rm02.jpg Rodina Karola Malíka (nie hájnik), obývala druhý dom v ulici za kinom Fatra. Prvý zľava najstarší syn Jozef.

Rok: asi 1930, Fotografiu zapožičal(a): Rudolf Malík

ep04.jpg Deti Júlie Haverlovej a Juraja Haverlu pred rodičovským domom. Vedľa je mäsiarstvo Šághy. Ležiaci Juraj, v podrepe Júlia vyd. Štefčeková, stojaci zľava ?,Emil a Antónia, vyd. Habadová.

Rok: asi 1931, Fotografiu zapožičal(a): Edita Pešková-Haverlová

zm01.jpg Peter Malik, prvý zľava pred svojim salónom ( na hlavnej ulici, vedľa hasičskej zbrojnice, oproti škole) vedľa jeho sestra Anna vyd. Lackovičová s dcérou Jozefa Malika Boženkou a brat Ján ?, ?.

Rok: asi 1932, Fotografiu zapožičal(a): Zlatica Magálová

jan01.jpg Stojaci zľava ? . ?, Margita Bohunská (1914-1996), jej manžel Karol Bohunský (1910-1960), manž. Nemečkovci, Terézia Sedláková rod. Bohunská , jej manžel Michal Sedlák (1897-1964) . Sediaci zľava Jozef Bohunský- Čierny Pepino ( 1883-1946), v poradí druhý karloveský richtár. Jeho manželka Karolína rod. Schwarcová (1882-1970), Anton Sedlák

Rok: 1938, Fotografiu zapožičal(a): Alena Jánošíková

vk02.jpg Na športovej olympiáde robotníckych telovýchovných jednôt v Prahe. Zľava učiteľ Ekert, ??, ??, Viktória Jánošíková, Alica Metzenauerová a Mária Malíková.

Rok: 1936, Fotografiu zapožičal(a): Viera Komzalová

ah1.jpg Ján Homola (Hásek) s manželkou Annou a synmi Františkom, Alojzom a Leopoldom. Ján Homola drží v ruke hever, ktorým sa ťahá zo suda víno.

Rok: asi 1936, Fotografiu zapožičal(a): Aloiz Homola

js01.jpg Polikarp Podmajerský 1888-1853, karloveský obuvnícky majster

Rok: asi 1938, Fotografiu zapožičal(a): Jana Sládeková

al01.jpg Karloveský obuvník František Kadnár v záhrade hostinca Teofila Bohunského, ktorý v tom čase vlastnila jeho manželka Karolína.. Autorom fotografie vrátane kolorovania je manžel jej dcéry Márie Eduard Liška. V roku 1943 farebná fotografia bola ešte v plienkach, preto kolorovanie hotových fotografiii farebnými ceruzkami bolo vo veľkej obľube. Ako vidno p. Liška bol v používaní tejto techyniky majstrom. V Karlovej Vsi žili traja bratia Kadnárovci Anton - typobraf, Ján - výrobca lustrov a František - obuvník, rodáci z Hochštetna, neskôr Vysokej pri Morave. Dnes sa už nedozvieme, čo ich do K. Vsi priviedlo. Pekmé dievčatá nie, pretože si nevzali za manželky karlovešťanky. Dobré vínko, ako vidieť zo záberu tiež nie. Pravdepodobne vtedajčie čaro K.Vsi, dedinky pri Dunaji, medzi vinohradmi a záhradami, iba na skok od Bratislavy.

Rok: 1943, Fotografiu zapožičal(a): Alex Liška

mb01.jpg Karloveský trafikant Štefan Pravda. Dom mal na hornom konci, trafiku v strede dediny, vedľa zvonice, pred domom Homolovcov.

Rok: 1943, Fotografiu zapožičal(a): Mária Bučicová

vt-k-03.jpg Veliteľ karloveských hasičov Jozef Tóth so synom Vojtom.

Rok: 1939, Fotografiu zapožičal(a): Vojto Tóth

ls01.jpg Karol Sternmüller 1899- 1943 v uniforme karloveského obecného bubeníka.

Rok: 1939, Fotografiu zapožičal(a): Ladislav Sternmüller

vd15.jpg Prvé auto v Karlovej Vsi vlastnil Karol Distler ml. , za volantom. Nad ním sprava jeho manželka Anna, vedľa jej priateľka Viktória Jánošíková.

Rok: asi 1941, Fotografiu zapožičal(a): Vladimír Distler

ek01.jpg V záhrade hostinca U Fronca. Druhý zľava Ján Kadnár, majiteľ prvej výrobne lustrova a všetkých lisovaných výrobkov na Slovensku, vedľa vpravo Jakub Fronc, karloveský hrobár, stojaca hostinská p. Froncová. Prvý sprava Emil Baumgartner

Rok: 1946, Fotografiu zapožičal(a): Emil Kadnár

fs15.jpg Polovníci, sprava Ignác Sternmüller a František Silavecký so svojim psom Lordom. F.Silavecký sa amatérsky venoval fotografovaniu. Predmetom jeho záujmu bola stará Bratislava. Jeho fotografia Kostola Sv. Trojice na Podhradí je uverejnená v knihe Ulice a námestia Bratislavy- Podhradie na str.33.

Rok: 1946, Fotografiu zapožičal(a): František Sternmüller

vt-k-05.jpg Zlatá svadba manželov Pajdlhauserových. Ich deti zľava Jozef, Katarína, Ján, Alžbeta, Fabo, Anna a František.

Rok: asi 1951, Fotografiu zapožičal(a): Vojto Tóth

mj03.jpg Zabíjačka u Kratochvílovcov. Zľava Alfréd (Fredo) Lisy, maliarsky majster, Anastázia Kratochvílová rod. Suchánová-manž. Martina K. Mária Kratochvílová rod. Bohunská, matka synov Jozefa, (Sakl) Františka, (Ňoňo) a Martina (Marton), Emília Gazarková vyd. Lernbecherová, Martin Kratochvíla, ?, kľačiaci ?.

Rok: asi 1951, Fotografiu zapožičal(a): Mária Jelemenská

ep03.jpg Júlia Haverlová-Baumgartnerová s nevestou Hildegardou a vnukmi Leopoldom ( člen činohry SND) a Walterom (tragicky zahynul v r. 1966).

Rok: asi 1954, Fotografiu zapožičal(a): Edita Pešková-Haverlová

album13.jpg Bratia Ružovci, zľava Jozef a Štefan (1895-1972). Mali ďalších súrodencov, bratov Jána, Karola a Rudolfa a sestru Paula. Ich rodičmi boli Karol Ruža a Johana rod. Tomková.

Rok: asi 1960, Fotografiu zapožičal(a): Ľuba Slobodová

ms2-07.jpg Zľava Alojz Baruta a Antonín Versa, obetaví organizátori karloveského futbalu v rokoch 1953-1960 na futbalovom ihrisku, ktoré si karloveská mládež za pomoci miestneho JRD vybudovala svojpomocne. Na jeho mieste dnes stojí Internátna škola pre zrakovo postihnutú mládež.

Rok: asi 1955, Fotografiu zapožičal(a): Matúš Šrámek

ep05.jpg Kuchárky na svadbe. Zľava Jozefína Homolová-Lernbecherová, Júlia Štefčeková- Haverlová, Mancika Bohunská, Alojzia Tomková-Lernbecherová.

Rok: asi 1957, Fotografiu zapožičal(a): Edita Pešková-Haverlová

rm04.jpg Imrich Kuchár (Imriš).

Rok: asi 1957, Fotografiu zapožičal(a): Rudolf Malík

vkl10.jpg Známy a vyhľadávaný karloveský krajčír Jaroslav Šilhavý.

Rok: asi 1960, Fotografiu zapožičal(a): p. Šilhavá

il01.jpg Jozef (Pepi) Lernbecher so svojimi synmi Františkom (vľavo) a Jánom (Hanzim). Chýba najstarší syn Jozef.

Rok: asi 1962, Fotografiu zapožičal(a): Ivan Lernbecher

aj-02.jpg Ján Jankech 1895-1963, nielen v Karlovej Vsi, ale aj v Bratislave známy a obľúbený predavač novín.

Rok: asi 1952 , Fotografiu zapožičal(a): Anton Jankech

 

next up previous
Next: Udalosti Up: Karlova Ves Previous: Dunaj
Milos Sramek 2007-03-04